Milieu zone - Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft op 9 mei met BOVAG en RAI Vereniging een intentieovereenkomst getekend, waarin maatregelen zijn afgesproken om op korte termijn de meest vervuilende brom- en snorfietsen (met name die met een tweetaktmotor) uit de bebouwde kom te weren. De milieuzone voor brom- en snorfietsen draagt bij aan een uitstootvrije stad in 2025.

Wethouder duurzaamheid Abdeluheb Choho is blij met deze samenwerking: ‘We moeten er echt met zijn allen aan werken om de lucht in Amsterdam schoner en gezonder te krijgen. Ik ben blij dat de BOVAG en Rai Vereniging de maatregelen die de gemeente voorstelt ondersteunen, en ook hun verantwoordelijkheid nemen om de meest vervuilende vervoersmiddelen van de weg te krijgen.’

Choho maakte eerder al afspraken met de logistieke branche, het GVB en de taxibranche om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren.

Schone lucht

Op 22 juni besluit de gemeenteraad over het maatregelpakket “Schone Lucht voor Amsterdam: op weg naar een uitstootvrij 2025”. Dit pakket bevat onder andere het voorstel om de huidige milieuzone uit te breiden met meerdere vervoerstypen, waaronder brom- en snorfietsen. De gemeente Amsterdam, BOVAG en RAI Vereniging zijn het naast de toegangseisen voor de milieuzone voor brom- en snorfietsen, ook eens geworden over een ontheffing voor bepaalde brom- en snorfietsen met een viertaktmotor en de toetsing daarvan door dealers aangesloten bij BOVAG.

Voor wie?
Alle brom- en snorfietsen met een verbrandingsmotor en een DET (Datum Eerste Toelating) van vóór 1 januari 2011 krijgen geen toegang tot de milieuzone.

Hiermee worden voornamelijk de meest vervuilende tweetaktvarianten geweerd.
BOVAG, RAI Vereniging en de gemeente Amsterdam zijn overeengekomen dat er ontheffing wordt verleend aan brom- en snorfietsen met een viertakmotor van maximaal tien jaar oud.
Dit betekent dat brom- en snorfietsen met een DET vanaf 1 januari 2008 een ontheffing aan kunnen vragen om in de milieuzone te rijden.

Deze ontheffing wordt tot uiterlijk 1 januari 2021 aan zowel Amsterdammers als aan niet-ingezetenen van Amsterdam verleend voor viertakt brom- en snorfietsen niet ouder dan tien jaar. De termijn van tien jaar is gekozen omdat in 2008 de minder vervuilende injectiemotor zijn intrede heeft gedaan en een levensduur van tien jaar redelijk wordt geacht voor brom- en snorfietsen. Er is afgesproken dat erkende scooterbedrijven gaan toetsen of het viertaktvariant betreft en wie dus recht heeft op ontheffing. Hiervoor komen die bedrijven in aanmerking die per 1 januari 2017 geen brom- en snorfietsen meer verkopen met een tweetaktmotor (niet zijnde Euro4 of nieuwer). BOVAG en RAI Vereniging spannen zich in om zoveel mogelijk aangesloten dealers en importeurs hieraan mee te laten doen.

Waar?
Vanaf 1 januari 2018 geldt de milieuzone voor brom- en snorfietsen voor de gehele bebouwde kom van Amsterdam, met uitzondering van de dorpen in Noord (Durgerdam, Holysloot, Ransdorp en Zunderdorp).

DET= Datum Eerste Toelating

Milieu zone - Amsterdam